Om oss på Husinge

I personalgruppen finns:
Enhetschef, psykolog, psykiatriker, Alkohol-och drogterapeut, massageterapeut, sjuksköterska, undersköterska, socionom, alternativterapeut, kognitiv steg 1-terapeut, mindfulnessinstruktör, teknisk handledare.

 

Till personalgruppen hör bl.a. 

Om oss på Husinge

I personalgruppen finns:
Enhetschef, psykolog, psykiatriker, Alkohol-och drogterapeut, massageterapeut, sjuksköterska, undersköterska, socionom, alternativterapeut, kognitiv steg 1-terapeut, mindfulnessinstruktör, teknisk handledare.

 

Till personalgruppen hör bl.a. 

Personal 1 Föreståndare, psykolog

Personal 2

Socionom,
Alkohol och drogterapeut samt terapeut KBT/ACT.

Personal 3

Läkare och specialist i allmän psykiatri, specifik inriktning på beroendemedicin samt utredningar av neuropsykiatriska tillstånd, över femton års erfarenhet av det senare. Tidigare arbetat på beroendekliniken i Uppsala som överläkare, huvudsakligen med utredningar (frågeställningar ADHD) av vuxna med beroendeproblem i Västerås. Har även startat upp ett utredningsteam.

Personal 4

Sjuksköterska med special inriktning psykiatri, vidare utbildad i rehabiliteringsvetenskap ADHD, Steg 1 utbildad terapeut, MI utbildad, specialutbildad inom neuropsykiatri, samt kriminalitetsprogram.

Personal 5

KBT terapeut

 

Personal 6

Undersköterska, Kriminalvårdens grundutbildning, ASI/ADAD utbildning, MI-utbildning, BSF, MAPS , Utbildning i Kriminalvårdens påverkansprogram (KBT) Våga Välja samt Brottsbrytet, Komvux 3 året gymnasium, ART-Utbildning, Pedagogik A, Certifierad i sorg och relationsbearbetning, föräldrautbildning, Återfallspreventionsutbildad. Över 20 års erfarenhet av att arbeta med klientproblematik varav 16 år inom kriminalvården, med fokus på droger kriminalitet samt psykosociala problem. Pågående utbildning: Alkohol och drogterapeut, samt steg 1 KBT terapeut.

 

Personal 7

Ledarskap och företagande 2-årig KY-utbildning, Norrtälje2005 Bioenergiterapeut, Axelssons Stockholm 2005 KRUT Grundutbildning, Polishögskolan Stockholm 2005 Socialt arbete inom kriminalvården 10 p, Stockholms Universitet2006 Kriminalvårdsutbildning specifik kurs, Stockholm, 2008 Psykosyntesutbildning 4 år, Huma Nova Stockholm(samtalsteapeut) 2007, Qi-Gong lärarutbildning. Qigongakademin, 2010 Akupunkturutbildning, 3 år Akupunkturakdemin Stockholm, 2011 Kinesiologi, 2 år, Svenska kinesiologiskolan, 2011 Akupraktor, Neuropraktor, Psykopraktor, Praktorskolan Stockholm, 2004 MI utbildning Kriminalvården 2005 BSF programledarutbildning, Kriminalvården ,2005 Basmedicin I, Axelssons 2006 Basmedicin II Axelssons 2007, PRISM Kriminalvården, 2008 ART programledarutbildning, Kriminalvården, 2011 Basmedicin III, Axelssons.

Personal 8

Utbildad på vårdgymnasium, vidare utbildning i omsorg om psykiskt utvecklingsstörda, MAPS, deltidsbrandman, pågående utbildning Alkohol och drogterapeut steg 1 KBT samtalsterapeut

Personal 9

Har arbetat som vik platschef på behandlingshem from 20130110 tom 20130910 samt som gruppchef på ett SoL-boende from 20120120 tom 20120901.

Har uppdrag som övervakare åt frivården och har ett ungdomsprojekt som föreläsare för ungdomar och tjänstemän om kriminalitet och utanförskap. Utöver detta så arbete åt SIS där ungdomar är placerade enligt LVU. I grunden utbildad mentalskötare och har jobbat inom missbruk dom senaste 7 åren, innan detta arbete inom psykiatrin i 3 år.

Personal 10

Har arbetat som vik platschef på behandlingshem from 20130110 tom 20130910 samt som gruppchef på ett SoL-boende from 20120120 tom 20120901.

Har uppdrag som övervakare åt frivården och har ett ungdomsprojekt som föreläsare för ungdomar och tjänstemän om kriminalitet och utanförskap. Utöver detta så arbete åt SIS där ungdomar är placerade enligt LVU. I grunden utbildad mentalskötare och har jobbat inom missbruk dom senaste 7 åren, innan detta arbete inom psykiatrin i 3 år.

Personal 11

Utbildad kock, snickare, driver eget familjehem, arbetar som teknisk handledare/hantverkare på Husinge.

Om oss på Husinge

I personalgruppen finns:
Enhetschef, psykolog, psykiatriker, Alkohol-och drogterapeut, massageterapeut, sjuksköterska, undersköterska, socionom, alternativterapeut, kognitiv steg 1-terapeut, mindfulnessinstruktör, teknisk handledare.

 

Till personalgruppen hör bl.a. 

Om oss på Husinge

I personalgruppen finns:
Enhetschef, psykolog, psykiatriker, Alkohol-och drogterapeut, massageterapeut, sjuksköterska, undersköterska, socionom, alternativterapeut, kognitiv steg 1-terapeut, mindfulnessinstruktör, teknisk handledare.

 

Till personalgruppen hör bl.a. 

Personal 1 Föreståndare, psykolog

Personal 2

Socionom,
Alkohol och drogterapeut samt terapeut KBT/ACT.

Personal 3

Läkare och specialist i allmän psykiatri, specifik inriktning på beroendemedicin samt utredningar av neuropsykiatriska tillstånd, över femton års erfarenhet av det senare. Tidigare arbetat på beroendekliniken i Uppsala som överläkare, huvudsakligen med utredningar (frågeställningar ADHD) av vuxna med beroendeproblem i Västerås. Har även startat upp ett utredningsteam.

Personal 4

Sjuksköterska med special inriktning psykiatri, vidare utbildad i rehabiliteringsvetenskap ADHD, Steg 1 utbildad terapeut, MI utbildad, specialutbildad inom neuropsykiatri, samt kriminalitetsprogram.

Personal 5

KBT terapeut

 

Personal 6

Undersköterska, Kriminalvårdens grundutbildning, ASI/ADAD utbildning, MI-utbildning, BSF, MAPS , Utbildning i Kriminalvårdens påverkansprogram (KBT) Våga Välja samt Brottsbrytet, Komvux 3 året gymnasium, ART-Utbildning, Pedagogik A, Certifierad i sorg och relationsbearbetning, föräldrautbildning, Återfallspreventionsutbildad. Över 20 års erfarenhet av att arbeta med klientproblematik varav 16 år inom kriminalvården, med fokus på droger kriminalitet samt psykosociala problem. Pågående utbildning: Alkohol och drogterapeut, samt steg 1 KBT terapeut.

 

Personal 7

Ledarskap och företagande 2-årig KY-utbildning, Norrtälje2005 Bioenergiterapeut, Axelssons Stockholm 2005 KRUT Grundutbildning, Polishögskolan Stockholm 2005 Socialt arbete inom kriminalvården 10 p, Stockholms Universitet2006 Kriminalvårdsutbildning specifik kurs, Stockholm, 2008 Psykosyntesutbildning 4 år, Huma Nova Stockholm(samtalsteapeut) 2007, Qi-Gong lärarutbildning. Qigongakademin, 2010 Akupunkturutbildning, 3 år Akupunkturakdemin Stockholm, 2011 Kinesiologi, 2 år, Svenska kinesiologiskolan, 2011 Akupraktor, Neuropraktor, Psykopraktor, Praktorskolan Stockholm, 2004 MI utbildning Kriminalvården 2005 BSF programledarutbildning, Kriminalvården ,2005 Basmedicin I, Axelssons 2006 Basmedicin II Axelssons 2007, PRISM Kriminalvården, 2008 ART programledarutbildning, Kriminalvården, 2011 Basmedicin III, Axelssons.

Personal 8

Utbildad på vårdgymnasium, vidare utbildning i omsorg om psykiskt utvecklingsstörda, MAPS, deltidsbrandman, pågående utbildning Alkohol och drogterapeut steg 1 KBT samtalsterapeut

Personal 9

Har arbetat som vik platschef på behandlingshem from 20130110 tom 20130910 samt som gruppchef på ett SoL-boende from 20120120 tom 20120901.

Har uppdrag som övervakare åt frivården och har ett ungdomsprojekt som föreläsare för ungdomar och tjänstemän om kriminalitet och utanförskap. Utöver detta så arbete åt SIS där ungdomar är placerade enligt LVU. I grunden utbildad mentalskötare och har jobbat inom missbruk dom senaste 7 åren, innan detta arbete inom psykiatrin i 3 år.

Personal 10

Har arbetat som vik platschef på behandlingshem from 20130110 tom 20130910 samt som gruppchef på ett SoL-boende from 20120120 tom 20120901.

Har uppdrag som övervakare åt frivården och har ett ungdomsprojekt som föreläsare för ungdomar och tjänstemän om kriminalitet och utanförskap. Utöver detta så arbete åt SIS där ungdomar är placerade enligt LVU. I grunden utbildad mentalskötare och har jobbat inom missbruk dom senaste 7 åren, innan detta arbete inom psykiatrin i 3 år.

Personal 11

Utbildad kock, snickare, driver eget familjehem, arbetar som teknisk handledare/hantverkare på Husinge.